23 november 2017

Actueel

Agenda’s en verslagen zie sub-pagina

Vacature in de Burger Advies Raad (BAR) van de gemeente Kapelle.

Wilt u graag meedenken over oplossingen voor (kwetsbare) inwoners, of ideeën inbrengen om de zorg en ondersteuning door de gemeente te verbeteren? Bij de BAR van de gemeente Kapelle kan dat.

Achtergrond.

De gemeente heeft er sinds 2015 heel veel taken bijgekregen op het gebied van zorg en ondersteuning. Denk aan de wetten maatschappelijke ondersteuning (WMO), Participatiewet en Jeugdwet. Daarnaast wil de gemeente Kapelle meer investeren in het langer en gezonder (zelfstandig) leven en wonen van onze inwoners. Hoe zorgen we er met elkaar voor dat iedereen hier prettig kan wonen en leven.

Wij zoeken hiervoor onafhankelijke personen die met ons mee willen denken.

Wie zoeken wij?

Woont u in één van de kernen van de gemeente Kapelle (Wemeldinge, Schore, Eversdijk, Biezelinge of Kapelle), en voelt u zich betrokken bij de ontwikkelingen op het gebied van zorg en ondersteuning? Heeft u ervaring met het doen van vrijwilligerswerk of het bieden van mantelzorg? Of heeft u ervaring met het leven met een beperking of psychische/ psychosociale problematiek, omdat u daar zelf mee te maken heeft, of wellicht één van uw naasten? Dan bent u degene die wij zoeken.  Om de verhouding tussen man/vrouw binnen de raad te herstellen en de spreiding over de kernen van de gemeente bij geschikte gelijkheid, zullen vrouwelijke personen uit de kernen Biezelinge, Schore en Eversdijk voorkeur genieten. Vanuit uw kennis en/of ervaring draagt u bij aan inhoudelijke discussies. Individuele wensen of belangen vertaalt u naar mogelijkheden voor groepen burgers. De nadruk ligt hierbij op inwoners die zelf niet of niet voldoende in staat zijn om aan te geven wat zij van de gemeente vragen op sociaal gebied. Ideeën en gevoelens die leven onder de inwoners worden vertaald naar adviezen aan het gemeentebestuur.

Wat vragen wij verder van u?

U staat midden in de samenleving en weet via sociale en maatschappelijke netwerken wat er leeft binnen de gemeente Kapelle. U heeft geen onverenigbare functies en heeft geen zakelijke relatie met de gemeente Kapelle of haar (zorg)aanbieders. U bent bereid om voldoende tijd aan de BAR te besteden.

Wat bieden wij?

U ontvangt een onkostenvergoeding van € 230,- per half jaar. Ter ondersteuning van uw vrijwilligerstaken bieden wij diverse cursussen en themabijeenkomsten.

Wilt u meer informatie?

Wilt u eerst nog wat meer weten over het werk van de Burger Advies Raad en uw mogelijke rol daarin, dan kunt u contact opnemen met

Jacques Derksen tel.  06–81283505  voorzitter BAR,  voorzitter@barkapelle.nl

Milly Nieuwenhuize  tel.  06–23385555 of e-mail millynieuwenhuize@gmail.com , secretaris van de BAR.

Wilt u reageren?

U kunt tot uiterlijk 2 december 202 een brief sturen naar: Burger Advies Raad gemeente Kapelle,

p/a Boterbloem 7 4421MJ Kapelle t.a.v. mevrouw M. Nieuwenhuize

Of een e-mail naar  bar@kapelle.nl . Graag in het onderwerp vermelden dat het om de vacature van de Burger Advies Raad gaat.

Geschikte kandidaten nodigen wij uit voor een oriënterend gesprek.

Het buurtteam is verhuisd!

Zij vallen nu onder de gemeente

T: 0113 33 33 60  E:Buurtteam@kapelle.nl

Regeling Rommeldam

Rommeldam voor iedereen: regeling kosten Rommeldam
Van maandag 22 augustus t/m vrijdag 26 augustus is de kindervakantieweek Rommeldam in Kapelle. Deze week zijn er veel leuke activiteiten te doen, zoals knutselen, spelletjes en hutten bouwen op het veld achter de scouting. Schrijf je in voor deze leuke week via www.kapelleleeft.nl. Dit kan tot en met vrijdag 5 augustus. We werken met een maximaal aantal inschrijvingen, dus vol is vol.

Regeling kosten Rommeldam
Meedoen aan Rommeldam kost € 20,- of € 25,-. Dit is afhankelijk van in welke groep uw kind zit. Wanneer deze kosten voor deelname van uw kind(eren) een probleem zijn, dan kunt u gebruik maken van een regeling van de gemeente. Deze regeling vergoedt de kosten van deelname voor uw kind(eren). Wilt u meer informatie over deze regeling? Stuurt dan een mail naar f.hoekstra@kapelle.nl. Hopelijk kunnen we op deze manier ieder kind uit onze gemeente een leuke vakantieweek bieden.

Kijk voor meer informatie op www.kapelleleeft.nl.