23 november 2017

Leden

[/responsivevoice

[responsivevoice voice="Dutch Female" buttontext=" JACQUES DERKSEN"]

Jacques Derksen - Voorzitter

Ik ben afkomstig uit Rotterdam, sinds 1982 in Kapelle woonachtig. Ik ben 73 jaar en heb 2 (uitwonende) kinderen. Ik ben werkzaam geweest als accountmanager bij EVO, Organisatie voor Logistiek en Transport. Heb tal van bestuursfuncties bekleed, onder andere binnen de tafeltenniswereld, onderwijs, dorpshuizen en het Rode Kruis. Nu ben ik voorzitter van Tafeltennisvereniging Kapelle en voorzitter van het landelijk steunfonds van de Nederlandse Tafeltennisbond. Per april 2016 ben ik secretaris van Veilig Verkeer Nederland district Zeeland en lid van de verenigingsraad. Ik ben maatschappelijk zeer betrokken, ik weet mijn vrije tijd uitstekend in te delen. Sinds 1 januari 2017 ben ik lid van de Burgeradviesraad (BAR) van de Gemeente Kapelle. Ik ben webmaster van de website

Tel. (0113) 330104 - 0681283505

E-mail: voorzitter@barkapelle

Milly Nieuwenhuize - Secretaris

In 1953 geboren in Goes, ik ben getrouwd, we hebben 2 kinderen en 4 kleinkinderen.

Na 31 jaar buiten Zeeland te hebben gewoond, hebben we ons sinds 2005 gevestigd in de mooie gemeente Kapelle.

Ik ben werkzaam geweest bij diverse gemeenten en sinds 1994 belast met de uitvoering van de WVG (Wet Voorzieningen Gehandicapten). Deze wet is in 2007 vervangen door de WMO, ook de uitvoering hiervan hoorde tot mijn kerntaken, eerst als klantmanager, daarna als team coördinator. In deze functie was ik verantwoordelijk voor de uitvoerende werkzaamheden door de klantmanagers. In 2014 ben ik gestopt met werken.

Daarnaast ben ik jarenlang mantelzorger geweest voor mijn moeder en schoonmoeder. Beiden zijn recentelijk overleden, waardoor ik nu meer tijd heb om mij te richten op vrijwilligerswerk.

Door mijn jarenlange werkervaring met (kwetsbare) burgers, draag ik deze doelgroep een warm hart toe. Middels de BAR wil ik dan ook mijn steentje bijdragen om mee te denken over de zorg en ondersteuning en naar passende oplossingen te zoeken.

Email: nieuwenhuize@hetnet.nl telf. 06-23385555 0113-345537

 

[responsivevoice voice="Dutch Female" buttontext="BIANCA VAN STRIEN"]

Bianca van Strien - Penningmeester

Mijn naam is Bianca van Strien, ik ben 45 jaar en woon sinds 2006 met veel plezier in Kapelle.
Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen, onze jongste heeft een stofwisselingsziekte en heeft daardoor extra zorg en begeleiding nodig.
Als ervaringsdeskundige wil ik daarom meedenken en adviseren namens de adviesraad.
Verder ben ik sinds 1992 werkzaam in het ADRZ waar ik nu als dialyseverpleegkundig werk.

Tel. 0113-271260

email: vstrien@zeelandnet.nl

Henny van Maurik - Lid

Ik ben geboren in de Betuwe en woon sinds 1961 in Zeeland; de laatste 34 jaar in Wemeldinge. Ik was 55 jaar getrouwd toen mijn man in 2014 stierf aan een ernstige longfibrose. Ruim 2 jaar was ik volledig zijn mantelzorger. Vanaf ongeveer 1980 heb ik in de Goese ziekenhuizen gewerkt als directie-assistent. Eerst voornamelijk voor de voorbereiding van de nieuwbouw en fusie en na de bouw werd mij gevraagd een klachtenregeling voor patiënten op te zetten voor Goes en Zierikzee. Na mijn OBU-pensioen in 1995 heb ik als lid van klachtencommissies meegedraaid van o.a. het Ziekenhuis Vlissingen, Juvent Jeugdzorg en Revant Revalidatie. Een flink aantal jaren heb ik op verzoek van twee Goese oogartsen zes oogoperatie-sessies in West-Afrika georganiseerd en er zelf aan meegewerkt in Burkina Faso en Benin. Ik hebdaar een enorme ervaring mee opgedaan en het heeft mijn leven verrijkt. Mijn motivatie om nu mee te gaan werken in deze Raad (BAR) is vooral om meer bekendheid te geven aan de mogelijkheden en onmogelijkheden van zorgverlening vanuit de gemeente. Vooral met de aandacht op de groep (oudere) mensen die niet zo goed voor zichzelf durven of kunnen opkomen. Veelal ook door onbekendheid met de regels. Dus : laat zien en horen waar je met je vragen terecht kunt en hoe. Ik heb er zin in en heb er nu ook tijd voor!

Tel. (0113) 622524

E-mail : maubu@zeelandnet.nl

 

Frans Hermans - Lid

Geboren en getogen in Limburg,69 jaar

Van 1981-1996 in Wemeldinge gewoond in het Aeolushuus en in 2018

weer verhuisd naar Wemeldinge en weer woonachtig in het inmiddels

gerestaureerde Aeolushuus!

Na een medisch-wetenschappelijke opleiding werkzaam geweest in directie en

bestuursfuncties binnen de gezondheidszorg, en momenteel nog werkzaam als mediator.

Als vrijwilliger actief geweest o.a. als voorzitter van een gemengde zangvereniging en

symfonieorkest en momenteel actief als mentor bij mentorschap Zeeland.

Zoals alle leden van de BAR Kapelle maatschappelijk betrokken en in die zin denk ik

mijn ervaring en opleiding binnen deze adviesraad constructief te kunnen inzetten.

e-mail: info@keysershermans.nl telf. 0113-342521 06-51196162

Piet Lepoeter - Lid

Mijn naam is Piet Lepoeter en ik ben 66 jaar oud. Opgegroeid en getogen in de gemeente Kapelle, eerste 21 jaar aan de Maalstede in Kapelle, vervolgens 35 jaar in de kern Wemeldinge en nu weer in de Maalstede in Kapelle. Na diverse bouwkundige opleidingen en werkzaamheden in de bouwwereld ben ik in 1988 een bouwmarkt gestart in Wemeldinge. Deze onderneming heb ik voortgezet tot 2006 en na verkoop hiervan ben ik weer in de kern Kapelle gaan wonen. In 2008 ben ik opplus adviseur geworden voor de gemeente Kapelle. Met deze regeling kan een eigen woning veiliger en levensloopbestendig(er) worden gemaakt. Hierdoor kom ik veel in contact met oudere inwoners van de gemeente, die zolang mogelijk in hun eigen woning willen blijven wonen. Daarnaast help ik mee met het organiseren van de openstelling van de N.H. Kerk in de kern Kapelle. Ook het mede organiseren van de inloopochtend , iedere eerste maandagmorgen van de maand, is een van mijn bezigheden. Hier ontmoet ik ook veel oudere mensen. Namens de N.H. Kerk werk ik ook mee aan de verzorging van de wekelijkse kerkdiensten inzorgcentrum Cederhof op de zondagavonden. Door al deze contacten met ouderen voel ik mij wel op mijn plaats als lid van de Adviesraad.

Tel. (0113) 341021

E-mail: bar@kapelle.nl