23 november 2017

Leden

 

 

 

 

Jacques Derksen - Voorzitter

Ik ben afkomstig uit Rotterdam, sinds 1982 in Kapelle woonachtig. Ik ben geboren in 1946 en heb 2 (uitwonende) kinderen. Ik ben werkzaam geweest als bedrijfsconsultant bij EVO, Organisatie voor Logistiek en Transport. Heb tal van bestuursfuncties bekleed, onder andere binnen de tafeltenniswereld, onderwijs, dorpshuizen en het Rode Kruis. Nu ben ik voorzitter van Tafeltennisvereniging Kapelle en voorzitter van het landelijk steunfonds van de Nederlandse Tafeltennisbond. Per april 2016 ben ik secretaris van Veilig Verkeer Nederland district Zeeland en lid van de verenigingsraad. Ik ben maatschappelijk zeer betrokken, ik weet mijn vrije tijd uitstekend in te delen. Sinds 1 januari 2017 ben ik lid  en sinds 2018 voorzitter van de Burgeradviesraad (BAR) van de Gemeente Kapelle. Ik ben webmaster van de website

Tel. (0113) 330104 - 0681283505

E-mail: voorzitter@barkapelle

Milly Nieuwenhuize - Secretaris

In 1953 geboren in Goes, ik ben getrouwd, we hebben 2 kinderen en 4 kleinkinderen.

Na 31 jaar buiten Zeeland te hebben gewoond, hebben we ons sinds 2005 gevestigd in de mooie gemeente Kapelle.

Ik ben werkzaam geweest bij diverse gemeenten en sinds 1994 belast met de uitvoering van de WVG (Wet Voorzieningen Gehandicapten).

Deze wet is in 2007 vervangen door de WMO, ook de uitvoering hiervan hoorde tot mijn kerntaken,

eerst als klantmanager, daarna als team coördinator. In deze functie was ik verantwoordelijk voor de uitvoerende werkzaamheden door de klantmanagers.

In 2014 ben ik gestopt met werken.

Daarnaast ben ik jarenlang mantelzorger geweest voor mijn moeder en schoonmoeder.

Beiden zijn recentelijk overleden, waardoor ik nu meer tijd heb om mij te richten op vrijwilligerswerk.

Door mijn jarenlange werkervaring met (kwetsbare) burgers, draag ik deze doelgroep een warm hart toe.

Middels de BAR wil ik dan ook mijn steentje bijdragen om mee te denken over de zorg en ondersteuning en naar passende oplossingen te zoeken.

Email: nieuwenhuize@hetnet.nl telf. 06-23385555 0113-345537

 

Bianca van Strien - Penningmeester

Mijn naam is Bianca van Strien, ik ben geboren in 1973 en woon sinds 2006 met veel plezier in Kapelle.
Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen, onze jongste heeft een stofwisselingsziekte en heeft daardoor extra zorg en begeleiding nodig.
Als ervaringsdeskundige wil ik daarom meedenken en adviseren namens de adviesraad.
Verder ben ik sinds 1992 werkzaam in het ADRZ waar ik nu als dialyseverpleegkundig werk.

Tel. 0113-271260

email: vstrien@zeelandnet.nl

Piet Lepoeter - Lid

Mijn naam is Piet Lepoeter en ik ben geboren in 1950. Opgegroeid en getogen in de gemeente Kapelle, eerste 21 jaar aan de Maalstede in Kapelle, vervolgens 35 jaar in de kern Wemeldinge en nu weer in de Maalstede in Kapelle. Na diverse bouwkundige opleidingen en werkzaamheden in de bouwwereld ben ik in 1988 een bouwmarkt gestart in Wemeldinge. Deze onderneming heb ik voortgezet tot 2006 en na verkoop hiervan ben ik weer in de kern Kapelle gaan wonen. In 2008 ben ik opplus adviseur geworden voor de gemeente Kapelle. Met deze regeling kan een eigen woning veiliger en levensloopbestendig(er) worden gemaakt. Hierdoor kom ik veel in contact met oudere inwoners van de gemeente, die zolang mogelijk in hun eigen woning willen blijven wonen. Daarnaast help ik mee met het organiseren van de openstelling van de N.H. Kerk in de kern Kapelle. Ook het mede organiseren van de inloopochtend , iedere eerste maandagmorgen van de maand, is een van mijn bezigheden. Hier ontmoet ik ook veel oudere mensen. Namens de N.H. Kerk werk ik ook mee aan de verzorging van de wekelijkse kerkdiensten inzorgcentrum Cederhof op de zondagavonden. Door al deze contacten met ouderen voel ik mij wel op mijn plaats als lid van de Adviesraad.

Tel. (0113) 341021

E-mail: bar@kapelle.nl

 

Frans Hermans - Lid

Ik ben geboren in 1950 en getogen in Limburg,

Van 1981-1996 in Wemeldinge gewoond in het Aeolushuus en in 2018 weer verhuisd naar Wemeldinge

en weer woonachtig in het inmiddels gerestaureerde Aeolushuus!

Na een medisch-wetenschappelijke opleiding werkzaam geweest in directie en bestuursfuncties

binnen de gezondheidszorg, en momenteel nog werkzaam als mediator.

Als vrijwilliger actief geweest o.a. als voorzitter van een gemengde zangvereniging

en symfonieorkest en momenteel actief als mentor bij mentorschap Zeeland.

Zoals alle leden van de BAR Kapelle maatschappelijk betrokken en in die zin

denk ik mijn ervaring en opleiding binnen deze adviesraad constructief te kunnen inzetten

e-mail: info@keysershermans.nl telf. 0113-342521 06-51196162

 

Henk van Tatenhove - Lid

Ik ben Henk van Tatenhove.

Ik ben geboren in 1958 in Terneuzen.

Medio mei hoop ik te stoppen met werken als ambulanceverpleegkundige.
Ik zou het mooi vinden om als commissie lid van de BAR maatschappelijk betrokken

te zijn als inwoner van de gemeente Kapelle.

om mee te denken over oplossingen voor (kwetsbare) inwoners en ideeën in te brengen

om de zorg  en ondersteuning door de gemeente te verbeteren.

Momenteel doe ik als vrijwilliger werk voor de Zending onder de Joden

en vervoer ik regelmatig een zwakbegaafd meisje naar de dagbesteding.

Mijn hobby’s zijn wielrennen, hardlopen en tuinieren.

henktaten@hotmail.com Tel 0113-316699/06-28534363

 

Michel Hoogendoorn - Lid

Ik ben Michel Hoogendoorn, ik ben geboren in 1974 en woon al bijna heel mijn leven in Wemeldinge.

Ik woon daar samen met mijn vrouw en peuterdochter.

Ik heb vanuit mijn jeugd en opvoeding veel meegekregen over het belang om elkaar te ondersteunen.

Mijn ouders waren actief voor verschillende vakbonden en thuis heb ik het niet altijd breed gehad.

Ik heb van mijn familie geleerd om niet te kijken wat er niet is maar vooral naar hoe het dan wel kan

Ik ben positief ingesteld, het glas is bij mij altijd half vol.

Ook zie ik makkelijk structuren en patronen en ben ik gedreven om verbeteringen voor te stellen of door te voeren, op allerlei terreinen.

Ik wil deze kwaliteiten graag inzetten voor onze gemeente.

Ik zie ondersteuning middels de BAR Kapelle ook als een mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan onze gemeente

met adviezen over het sociaal domein.

Dit vind ik heel belangrijk omdat goede organisatie en implementatie van verschillende de wetgevingen binnen het sociaal domein,

onze gemeente een mooiere en fijnere plek maakt voor alle inwoners.

Als persoon sluit ik mij ook volledig aan bij de visie van BAR Kapelle; dat elke inwoner volwaardig moet kunnen deelnemen aan de samenleving.

Binnen Wemeldinge vervul ik een actieve rol in de buurtvereniging “De Klapbanke” en zijdelings aan de ondernemersvereniging.

Verder ben ik werkzaam als zelfstandig kwaliteitsmanagement strateeg/adviseur in de proces- en voedselindustrie binnen en buiten Zeeland

en ik ben tevens skileraar, zowel in Nederland op een indoor-sneeuwbaan als in Oostenrijk op de berg.

Beiden - hoe verschillend ook - doe ik heel graag en zijn ook goed te combineren.

Ik hoop met mijn maatschappelijke betrokkenheid en ervaring een bijdrage te leveren binnen de adviesraad en daarbij aan onze gemeente.

Email: michel.hoogendoorn@kwaliteitloods.nl Telefoonnummer: 06-24 94 78 69.