23 november 2017

Adviezen

Gevraagde Adviezen van de BAR 

· Advies om éénrichting verkeer in te voeren bij herinrichting van de Zuidelijke Achterweg in Wemeldinge, teneinde meer ruimte te creëren voor rolstoelgebruikers.

Resultaat: Niet toegekend vanwege technische problemen.

· Advies verbreding trottoir in de Vroonenburg tbv rolstoelgebruikers

Resultaat: Advies is opgevolgd

· Adviezen gegeven over regionale beleidsplannen op het gebied van Armoedebeleid, Jeugdhulp, het Regionaal Kader Gezondheidsbeleid Oosterschelde en de herziening Subsidiebeleid van de Gemeente Kapelle. Met name transparantie en verslaglegging gevraagd.

Resultaat: Toezeggingen gekregen over cijfermatige gegevens

Ongevraagde adviezen van de BAR

· Advies om de leges voor invalidenparkeerkaart te verlagen

Resultaat: Advies is opgevolgd; leges met de helft verminderd.

· Advies om de leges voor vervanging van invalidenparkeerkaart de verlagen tot niveau omliggende gemeentes, advies om de leges voor het aanleggen van een invalidenparkeerplaats voor het huis aan te passen aan het niveau van omliggende gemeentes

Resultaat: Advies is afgewezen; leges blijven ongewijzigd

Advies om de regels voor korting op afvalstoffenheffing te versoepelen.

Resultaat: Wijkverpleegkundige mag verzoek om korting ,met instemming van de aanvrager, mee ondertekenen