BURGERADVIESRAAD KAPELLE

Wie zijn we, wat doen we

De Burger Adviesraad (BAR) is ingesteld door de Gemeente Kapelle en benoemd door de Gemeenteraad voor het geven van gevraagd en ongevraagd advies over zaken binnen het sociaal domein.

Hoe gaan wij te werk?
Het werkgebied van de BAR beslaat het gehele sociaal domein.

Sociaal domein, wat is dat?
Het gaat om zorg, werk en jeugdhulp, vastgelegd in de Wetten: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet en Jeugdwet, inclusief alle taken op deze gebieden. Wij adviseren de gemeente over het beleid dat hiervoor wordt gemaakt.

Signaalfunctie.
Wij kijken altijd naar het belang van een hele doelgroep, en behandelen dus geen individuele vragen. Wij ontvangen signalen uit de samenleving. De BAR bundelt deze en brengt zonodig ongevraagd advies uit aan de gemeente.

Hoe kunt u meedoen?
Heeft u ervaringen met de gevolgen van het beleid van de gemeente Kapelle? U kunt zich dan wenden tot één van de leden van de BAR of via het contactadres op de menubalk onder Leden.  Wij kijken of er een rol is weggelegd voor de BAR. Wij kunnen ook het advies geven om rechtstreeks in contact te treden met een ambtenaar van de gemeente. Ook wijzen wij de weg naar deskundigen bij het buurtteam of andere hulpverleners.

Wij zijn er voor u!
Zoals u ziet, staan wij voor de belangen van de inwoners van Kapelle, Biezelinge, Wemeldinge, Schore en Eversdijk, kortom de gehele Kapelse gemeenschap. Maak er gebruik van!